services

Completed Services

ISB Corporation Co.,Ltd. : 21/14 อาคารสาทรบิซิเนสปาร์ค ถนน กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

IPOS

ระบบการขายหน้าร้านในรูปแบบ Web Database Appilcation รองรับการทำงานของธุรกิจการซื้อ – ขาย ทั่วไป ตั้งแต่การเพิ่มรหัสสินค้า รับสินค้าเข้า การตั้งสต็อก

JPOS

ระบบงานการขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจ เครื่องประดับ และ จิวเวลลี่ ในรูปแบบ Web Database Appilcation รองรับการทำงาน ของธุรกิจ ซื้อ – ขาย เครื่องประดับ

TPOS

ระบบการขายหน้าร้านสำหรับธุรกิจ บริการศูนย์รถยนต์ ในรูปแบบ Web Database Appilcation รองรับการทำงานของศูนย์บริการรถยนต์ โดยครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการรถยนต์

IT Solution

POS

รายละเอียด : ระบบ POS โดยเป็น Web Appilcation 100% เหมาะสำหรับงานขายหน้าร้านทั่วไปรองรับระบบ Barcode เพื่อทำการขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การ ยิง Barcode แทนการคีย์ข้อมูล

E-Catalog

ECM : Enterprise Catalog Management ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยส่งเสริมการขาย ของการนำเสนอสินค้า ในรูปแบบที่ละเอียด และเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าให้เห็นภาพสินค้า, ช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อเพราะลูกค้าเห็นภาพจริงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Enterpirse Inventory Control

ระบบ Enterpirse Inventory Control เป็นระบบควบคุมคลังสินค้าต่าง ๆ โดยสามารถดูคลังสินค้า จากสาขา ต่าง ๆ ได้ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลคลังสินค้าในแต่ละสาขา, การอนุมัติสินค้า , การจัดส่งสินค้า , การตรวจสอบสินค้า และรายงานยอดขายสินค้าในแต่ละสาขาสรุปมาที่ ศูนย์กลางได้

HRIS

ระบบการบริหารงานบุคคลแบบ online ช่วยให้พนักงานของบริษัทสามารถทำงานได้ มีการอนุมัติตามขั้นตอนเอกสาร online เช่นการลา การขอ OT การรับรองการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบสถานะการอนุมัติของพนักงาน ในแผนกต่าง ๆ ตาม Level ของผู้อนุมัติงานได้

it_solution_crm_and_call_center02

CRM& Call Center

เป็นระบบที่สามารถเก็บประวัติการณ์ให้บริการลูกค้าของแผนกดูแลลูกค้า และแผนกขายและการตลาด โดยการบันทึกความคิดเห็นของ ลูกค้า หรือข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ปัญหาที่ลูกค้าต้องการให้ช่วย มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้จำนวนมาก

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com